Banner
Realizacje


Przez 23 lata działalności naszej firmy wykonaliśmy:

  • zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników stalowych oraz konstrukcji stalowych w ilości 100 000 m2;
  • zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów z wymianą izolacji nawojowej w klasie C-30 i C-50 w ilości 85 000 m2;
  • naprawę i modernizację skrzyżowań rurociągów z drogami i torami kolejowymi w ilości 150 szt.;
  • izolację złączy spawanych na rurociągach DN250 do DN1000 w ilości 85 000 szt. (tj. ok. 750 km rury);
  • montaż rękawów zamykających przestrzeń między rurą osłonową, a produktową o różnych średnicach w ilości 3150 szt. wraz z próbami podciśnieniowymi;
  • montaż i zgrzewanie muf na spoinach rur preizolowanych w ilości 1150 sztuk;
  • komory żelbetowe podziemne w ilości 14 szt.;
  • roboty towarzyszące ogólnobudowlane łącznie z pracami inżynieryjnymi niezbędne do wykonania w/w prac.