Banner
O firmie


METKOR s.c. została założona w 1991 roku. Podstawą działalności naszej firmy jest wykonawstwo inwestycji oraz remontów w zakresie ochrony antykorozyjnej obiektów budowlanych naziemnych i podziemnych, w szczególności rurociągów przesyłowych i technologicznych.

Długoletnia współpraca z Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. Płock pozwoliła nam na wyspecjalizowanie się oraz zdobycie dużego doświadczenia w zakresie oferowanych przez nas usług, z których korzystały także: Hydrobudowa-6 S.A. Warszawa, Agat Koluszki, Pol-Aqua Piaseczno, Megagaz Warszawa, Naftoremont Płock, PBG Poznań, Kopalnia Kleczew, ZRUG Poznań oraz wiele innych podmiotów, w tym zagraniczne: Plynostav Pardubice – Czechy, KVV Koolajvezetekepito Zrt. – Węgry, czy Rumba ZRF. – Łotwa

Zakresem działalności naszej firmy jest:

  • Zabezpieczanie antykorozyjne zbiorników wewnątrz i na zewnątrz.
  • Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągów i obiektów stalowych umiejscowionych nad i pod ziemią, w bagnach, rzekach i jeziorach.
  • Wykonywanie izolacji antykorozyjnych nawojowych i termozgrzewalnych na rurociągach przesyłowych i technologicznych.
  • Montaż, zgrzewanie muf i ich wypełnianie pianką na stykach spawanych rur preizolowanych.
  • Zamykanie przestrzeni między rurą produktową i osłonową rękawami termokurczliwymi łącznie z wyjściem z rury osłonowej więcej niż jednego przewodu lub więcej niż jednej rury produktowej.
  • Podnoszenie i prostowanie eksploatowanych rurociągów, likwidacja zwarć.

Firma nasza posiada uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do napraw oraz modernizacji rurociągów technologicznych i przesyłowych w zakresie wykonywania antykorozyjnych powłok zewnętrznych ochrony przeciwkorozyjnej elementów podziemnych i naziemnych poprzez nakładanie izolacji termokurczliwej i nawojowej na rurociągach przesyłowych (RPG, RPC) i rurociągach technologicznych (RTG, RTC).

Na wykonaną pracę udzielamy gwarancji, w zależności od technologii, od roku do 10 lat.